MEHKI ZAGON
MEHKI ZAGON

- ni mehanskih udarcev
- ni sesedanja napetosti
- ni tokovnih sunkov
- ni tlaènih udarov
 
315kW  mehki zagon ESG-I  315kW
 
 - tokovna omejitev (primer: 3xIn)
 - varovanje faz
 - relejski izhod 100%
 - relejski izhod DELOVANJE
 - relejski izhod MOTNJA
 - vhod za temperaturno tipalo motorja
 - nadzor temperature hladilnega telesa
 - elektronsko varovanje toka


èrpalka  315kW èrpalka za ogrevanje mesta Raven
 
 
 
 


75kW  75kW ESG-I mehki zagon
 
 
 
 


mlin  mlin za mletje svinca
 
 
 
 

nazaj ...